YASALLAŞAN GSS YASASININ ECZACILARA ETKİSİ

Son güncelleme:23-05-2008

KONYA SGK BAŞ ECZACISI ATTİLA GÜZELANT IN  YASALLAŞAN SGK YASASININ ECZACILARI İLGİLENDİREN KISIMLARIYLA İLGİLİ YAPTIĞI ÇALIŞMAYI ECZAVİZYONDAN AKTARIYORUZ.

ECZ. ATTİLA GÜZELANT A BU BİLGİLER İÇİN TEŞEKKÜRLER.

 

 

sgk reformunun eczacılara etkisini anlatmaya ve bu reform hakkında bu başlık altında bilgi vermeye çalışacağım...

 

 01.10.2008 tarihinden sonra eczane çalışanlarımızın maaşlarını elden ödemeyeceğiz... çalışanlarımıza banka hesapları açıp maaşlarını banka aracılığı ile ödeyeceğiz.

 

SGK çatısı altında

bundan sonra işçilerin adı 4/a

                     bağkurluların adı 4/b

                     emekli sandığına tabi memurların 4/c

 

serbest eczacılarımız artık 4/b olarak sigortacılık hak ve menfaatlerinden faydalanacaklardır.

bu birleşmenin en olumlu etkileri bağ-kur adına olduğu için 4/b ye tabi olan serbest eczacılarımız yeni sistemde birçok ek kazanımlar elde etmiştir.. ara ara bu kazanımların neler olduğunu bu başlık altında anlatmaya çalışacağım...              

 

5510 sayılı kanun gereğince aylık geliri asgari ücretten az olanlar ki ( bunlar nüfusun nerdeyse yarısını teşkil ediyor) tarım bağkurlu olamayacaklar.

tarım bağkuru, normal bağkur olayı artık sona eriyor.

artık basamaklara göre prim ödenmeyecek...

taban-tavan kazançlarına göre prim ödemesi yapılacak...

01.10.2008 den itibaren..........

 

1479 ve 2926 Sayılı Kanunlar gereğince Bağ-Kur’lu olanlara çok dar bir uygulama ile sadece işyeri merkezlerinde olayın olması halinde işkazası hükümleri uygulanmakta iken yeni kanunla birlikte işkazası hükümleri geniş çerçevede uygulanmaya başlanacak.

İşkazası kavramı ile karşılaşacak olan bu kişiler işkazası sonrası işgöremedikleri sürelerde ve hastanelerde tedavi için kaldıkları dönemde işyerleri-dükkanları açık olmadığı halde SGK’dan her gün yevmiye gibi geçici işgöremezlik geliri alacaklardır. Tedavileri sonrasında belli süreli rapor alırlarsa her gün için geçici işgöremezlik ödeneği alacaklar…

 

yani bu demek oluyor ki :

ispanyaya tatile gitti eczacımız...orda kumsalda gezinirken düştü.... 1 aylık işgöremez raporu aldı... sonra sgk ya bildirimde bulundu:

-ben bi iş gezisi için ispanyaya gitmiştim,bir hastamın tedavi imkanlarını araştırmak için..... vs vs

bu eczacımıza işgörememezlik ödemesi yapılacak....

 

İşyerinde bulunduğu sırada,

-Yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,

Meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen arızaya uğratan olay işkazası sayılacaktır.

İş kazası, meslek hastalığı ve analık hallerinde daha önce sadece SSK’lılara ödenen, geçici işgöremezlik ödeneği bundan böyle eski adıyla Bağ-Kur’lulara yeni adıyla 4/b’lilere de ödenecek ...

 

mesela ödemeniz geç yapıldı.....

ya da bir hasta moralinizi çok bozdu...yıprandınız,depresyona girdiniz...

bu ödenekten faydalanabilirsiniz...

 

Eski adıyla Bağ-Kur’lu yeni adıyla 4/b  sigortalısı sayılanlara iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği,  genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenir. Ancak, doğum öncesi ve doğum sonrası çalışmadığı sürelerde geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenebilmesi için yatarak tedavi şartı aranmaz.

4/b’lilerin (yani Bağ-Kur’luların) karşılacağı hoş bir olay da çeyiz parasıdır. Kanuna göre;

-Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenmeleri halinde 24 adet yetim aylıkları kendilerine peşin olarak evlenme ödeneği olarak verilecektir.

 

sayın eczacılarımız 01.10.2008 den itibaren devlet kızlarımıza ÇEYİZ PARASI ödeyecek...

4/b’lilerin (yani Bağ-Kur’luların) karşılacağı yeni bir olay da cenaze parasıdır.

Kanuna göre;

- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, asgarî ücretin üç katı (1824 YTL) tutarında cenaze ödeneği ödenir. (Tasarı bir asgari ücrete (608 YTL) indirmişti en sonunda SGK Yönetim Kuruluna bırakıldı)

Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.

 

SEVGİLİ 4-B Lİ ECZACILARIMIZ ARTIK DEVLET CENAZE YARDIMINI SİZE DE YAPACAK..

 

BU HABERİMDE EVLİ BAYAN MESLEKDAŞLARIMA;

 

Bir diğer yenilik de bayan esnafa doğumdan önceki 8 ve doğumdan sonraki 8 hafta süresinde  yevmiye verilmesidir.

Kanuna göre; - Sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için,

Günlük kazançlarının 2/3’ü oranında geçici işgöremezlik ödeneği verilecektir.

 

kazancınız fazlaysa üzülmeyin evde yatarak bu ödeneği alabilirsiniz.......

 

İster erkek olsun ister kadın çocuğu olana altı ay boyunca şimdiki rakamlarla ayda 202 YTL’den altı ay yani toplamda 1212 YTL’ye yakın süt parası verilecekti… Yeni taslakta bir defa asgari ücretin 3 te 1’i kadar (202 YTL) idi ama YASAYLA top SGK Yönetim Kuruluna atıldı..

 

DEVLET ARTIK 4/B LİLERE SÜT PARASIDA ÖDEYECEK.........

 

EN GÜZEL MADDELERDEN BİRİDE BU:

SAKATLIK HALİNDE GELECEĞİMİZ GÜVENCEDE.

 

Esnafın, (ŞİRKET ORTAKLARI DAHİL) iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve arızalar nedeniyle, alacakları raporlarda meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tesbit edilirse kendilerine sürekli iş göremezlik geliri bağlanacaktır.

Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre hesaplanır. Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, aylık kazancının % 70’i oranında gelir bağlanır. Sürekli kısmi iş göremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göremezlik geliri gibi hesaplanarak bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine ödenir. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı % 100 olarak uygulanır. Ancak, 4/b’lilere sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

 

burdan anlaşılacağı üzere ne kadar çok vergi verirsek, ne kadar çok kazanıyorsak

aylık bağlanırken ona göre maaş alacağız.....

 

MALULİYET DURUMLARI:

 

Şimdiki uygulamada Bağ-Kur’lu 2/3 (yüzde 67) oranında çalışma gücünü kaybederse kendisi malül sayılmaktadır ama yeni kanunla bu rakam yüzde 60’a indirilmiştir.

Ayrıca,

Halen geçerli olan uygulamada en az beş yıl prim ödemek şartıyla malüllük aylığı bağlanırken yeni gelecek uygulamaya göre,

Sigortalıya malûllük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının;

En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

Ayrıca, kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur

 

OLUMSUZ NİTELENDİRİLEBİLECEK HUSUSLARDAN BİRİ ŞU:

 

Şimdiki uygulamada Bağ-Kur’lunun en az 5 tam yıl prim ödemiş olması halinde geride kalan eş ve çocuklarına ölüm (dul-yetim) aylığı  bağlanmaktadır.

Yeni kanun ile durum basitleştirilmişti,

Ölüm aylığı;

En az beş yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak yeterli olacaktı ama yeni kanun yeniden 1800 güne çıkardı…

 

PRİMLERİMİZİ NASIL ÖDEYECEĞİZ?

 

Bilindiği üzere halen geçerli olan 1479 ve 2926 Sayılı Bağ-Kur Kanunları gereğince 24 basamaktan oluşan prim ödeme sistemi yeni kanun ile ortadan kaldırılmaktadır.

Yeni kanun gereğince,

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların aylık prime esas kazançları, prime esas günlük kazanç alt sınırı olan asgari ücret (608 YTL) ile üst sınırı olan 3952 YTL. arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek kazanca göre ödenecek primler belirlenecektir.

Ancak;

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı  sayılan kişi, aynı zamanda işveren ise beyan edeceği aylık kazancı, çalıştırdığı sigortalıların kazancının en yükseğinden daha az olamaz.

 

YANİ 608-3952 ARASINDA PRİM ÖDEYECEĞİZ... EĞER ECZACI TEKNİSYENİMİZ 1500 YTL MAAŞ OLUYORSA ÖDEDİĞİMİZ PRİM BU TUTARDAN DÜŞÜK OLMAYACAK...

BU KONU ÖNEMLİ BENCE....

 

BİR FARKLI DEĞİŞİKLİK: PRİM ORANLARININ DÜŞMESİ:

 

1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu gereğince halen Bağ-Kur’a bulundukları gelir basamaklarına göre %20 oranında emeklilik ve %20 oranında sağlık primi olmak üzere toplamda %40 oranında prim ödeyen Bağ-Kur’lular bundan sonra daha az oranda prim ödeyeceklerdir.

Yeni Kanun gereğince Bağ-Kur’lular (yani 4/b’liler) beyan edecekleri kazanç rakamları üzerinden,

%20 oranında emeklilik ve %12,5 oranında da sağlık sigortası prim ödeyeceklerdir.

Ayrıca, yaptıkları işin tehlike-sınıfına göre %1 ile %6,5 oranları arasında kalmak şartıyla işkazası-meslek hastalığı primi de ödeyeceklerdir.

 

BİR ÖNEMLİ HUSUS YEŞİL KART OLAYI...

2 SENE İÇİNDE YEŞİLKART KALKACAK....

BU KİŞİLERDE SGK ÇATISINDA TOPLANACAK...

BİRÇOK YEŞİLKARTLININ KARNESİ İPTAL OLACAK.

 

Harcamaları, taşınır ve taşınmaz malları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar, ( Bu aile; aynı hane içerisinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük babadan oluşur)

 

ASGARİ ÜCRETİN ÜÇTE BİRİNDEN AZ KAZANANLARIN PRİMİNİ DEVLET ÖDEYECEK.

 

PEKİ KİMLER BU SİSTEMİN DIŞINDA KALACAK DİYE BİR SORU AKLA GELİRSE:

 

Özel banka-borsa emekli sandıkları kapsam dışındadır…ama bu grup çalışanı ve emeklileri 3 yıl sonra kapsama gireceklerdir…

Ülkemizde 1 yıldan daha az süreli kalan yabancılar…

Milletvekilleri

Olağanüstü hal bölgesindeki güvenlik ve MİT mensupları

 

milletvekilleri kendilerine sağlıkta kıyak geçmişler....kendilerini sistem dışında tutmuşlar....

 

TÜP BEBEK UGULAMALARI...

 

Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisinin, erkek ise karısının;

 1) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğinin Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben mümkün görülmesi,

2) Kadının, 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması,

3) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından belgelenmesi,

4) Uygulamanın yapıldığı tıbbî merkezin Kurum ile sözleşme yapmış olması

5) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması,

şartlarının hepsinin birlikte gerçekleşmesi halinde en fazla İKİ DENEME ile sınırlıdır

 

Yurt içinde belediye sınırları dışına veya yurtdışına, zorunlu sevk halinde hasta ve refakatçisine gidiş ve dönüş yol gideri ve gündelikleri; yatarak tedavilerde ise gidiş ve dönüş tarihleri için gündelikleri ile yol gideri Kurumca karşılanır. Ödenecek rakamlar diğer sağlık hizmet rakamlarında olacağı gibi Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenir.

 

ARTIKIN BAĞKURLULARA YOL GİDERİDE ÖDENECEK....

KONYADAN ANKARAYA SEVKEDİLDİ

 

Ayakta muayenelerden 2 YTL katılım payı alınır bu rakam 5 katına kadar arttırılabilir. Her yıl YDO kadar arttırılır.

 - Ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri ile (asgari ücretin yüzde 75’ini aşamaz)

 - Ayakta tedavide sağlanan ilaçlardan yüzde 10 ile yüzde 20 arasında kalmak şartıyla SGK’ca belirlenir.

 

HASTALARDAN ALINAN KATILIM PAYLARININ ARTIRILMASI KISA ZAMANDA GÜNDEME GELEBİLİR.

 

Tüp bebek katılım payı ilk denemede % 30, ikinci denemede % 25 oranında uygulanır

 

DEVLET YAKLAŞIK 1200 YTL TÜP BEBEK İÇİN ÖDEME YAPACAK... 400 ÜNÜ HASTA ÖDEYECEK+ ÖZELİN İSTEDİĞİ EK PARA...

 

BAZI SİGORTALILARA KATILIM PAYININ GERİ İADESİ DE MÜMKÜN YASAYA GÖRE:

 

Primleri devlet tarafından ödenen fakirler

- Vatansızlar ve sığınmacılar,

- 2022 den aylık alanlar

Fak-Fuk Fondan (SYveDVakfı) katılım bedellerini isteyebilirler…

 

İş kazası ile meslek hastalığı halleri ile askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri.

b) Tabii afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri.

c) Aile hekimi muayeneleri ve kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden katkı payı alınmaz.

 

1- İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişilerle EŞLERİ

2- Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,

3- Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,

4- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler,

5- Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan katılım payı alınmaz.

6- Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar,

7-Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden katkı payı alınmaz.

 

SS ve GSS Kanunu uygulanması bakımından sağlık hizmeti sunucuları birinci, ikinci ve üçüncü basamak olarak Sağlık Bakanlığı tarafından basamaklandırılır. Bu basamaklar ve sağlık hizmet sunucuları arasında sevk zinciri; tanı, ön tanı, hekimlerin ve diş hekimlerinin uzmanlıkları dikkate alınmak suretiyle tüm yurtta veya il ya da ilçe bazında Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir. Aile hekimleri birinci basamak hizmet sunucuları içinde yer alır.

 Kurumca sağlık hizmetlerinin sağlanabilmesi için, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sevk zinciri kurallarına uygun hareket etmek zorundadır

 

AİLE HEKİMLİĞİ SEVK ZİNCİRİNİN 2 YIL İÇİNDE İŞLETİLMESİ DÜŞÜNÜLÜYOR....

BUNU UYGULAYABİLMEK BANA EPEY GÜÇ GELİYOR.

 

ÖNEMLİ UYGULAMALARDAN BİRİDE ŞU:

DEVLET İSTANBULDA YAPILAN BİR FITIK AMELİYATINA FARKLI

KONYADA YAPILAN FITIK AMELİYATINA FARKLI FİYAT ÖDEYECEK...

HATTA AYNI YERDE FARKLI FİYATLAR OLACAK...

 

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, finansmanı SGK tarafından sağlanan sağlık hizmetlerinin bedellerini; sağlık hizmetinin sunulduğu il ve basamak, Devletin doğrudan veya dolaylı olarak sağlamış olduğu sübvansiyonlar, sağlık hizmetinin niteliği itibariyle hayati öneme sahip olup olmaması, kanıta dayalı tıp uygulamaları, maliyet-etkililik ölçütleri ve genel sağlık sigortası bütçesi dikkate alınmak suretiyle, her sınıf için tek tek veya gruplandırarak belirleyecektir.

 

HASTANELERE OTEL YILDIZLARI GİBİ YILDIZLAR GELECEK...

 

SGK tarafından ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin Kurumca ödenecek bedellerini belirlemeye Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu yetkilidir.

Komisyon, tıp eğitimini, hizmet basamağını, alt yapı ve kaynak kullanımı ile maliyet unsurlarını dikkate alarak sağlık hizmeti sunucularını fiyatlandırmaya esas olmak üzere ayrı ayrı sınıflandırabilir.ABCDE

 

HASTALAR AÇISINDAN ÜZÜCÜ OLABİLECEK BİR GELİŞME:

 

Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları DIŞINDAKİ  vakıf üniversiteleri ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, bulundukları sınıf için Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin % 100’üne kadar genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden ilave ücret talep edebilir. Alınacak oranı Bakanlar Kurulu belli edecek…

 

HASTALAR DERSEM ÖZEL HASTANELERDE YÜZDE 40 CİVARI EK ÜCRET ÖDEYECEK.....

 

İLAÇ FİYAT FARKI UYGULANMAMASI HALLERİ

 

GSS sigortalısı,

-İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler,

- Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,

-Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ise ve AYRICA,

 kamu idaresi ve vakıf üniversitesi tarafından sevk edilmiş olması halinde özel sağlık kuruluşları FİYAT FARKI ALAMAZ.

Öte yandan yukarıda sayılan kişiler, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen eşdeğer ilaçların, azami fiyatı ile kişinin talep ettiği eşdeğer ilacın fiyatı arasında oluşacak fark için tavan uygulanmaz.

ÖNEMLİ Bİ UYGULAMADA : MEDULA

 

ARTIK FATURA KESERKEN MEDULA SİSTEMİ UYGULANACAK... İLERKİ GÜNLERDE BU MEDULAYI ÇOK DUYACAKSINIZ...MEDULA İLE İLGİLİ BİLGİLERİ AYRI BİR BAŞLIK ALTINDA SUNACAĞIM.

 

SGK ile sözleşmesi olan sağlık hizmeti sunucuları, sağlık hizmeti sunduğu tüm kişilere ait sözleşme hükümlerinde yer verilen bilgileri, belirlenen yöntemlere ve süreye uygun biçimde elektronik ortamda veya yazılı olarak Kuruma göndermek zorundadır. Bu bilgiler gönderilmeksizin talep edilen sağlık hizmeti bedelleri, bilgiler gönderilinceye kadar ödenmez.

 

DEVLET ÜCRETİ MUKABİLİ DENETİM İŞLERİNİ HERHANGİ BİR KİŞİYE YA DA KURULUŞA,FİRMAYA YAPTIRABİLECEK...

 

GSS bakımından SGK, genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak işverenler, sağlık hizmeti sunucuları ve diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki defter, belge ve bilgileri inceleyebilir, ibrazını isteyebilir.

 

Kurum, bu Kanunda belirtilen görevleriyle ilgili olarak sağlık hizmeti sunucularının yürüttüğü hizmet ve işlemleri kontrol yetkisine sahiptir. Kurum, bu yetkisini görevlendirdiği personeli vasıtasıyla veya kamu kurumları ve özel kurumlardan hizmet satın almak suretiyle kullanabilir

 

NERDEYSE TÜM RESMİ KURUMLARIN SAĞLIK HİZMETLERİ ALIMI SGK YA GEÇECEK

 

Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri, yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemler Kurum tarafından devralınan tarihe kadar devam eder. Ancak bu süre altı ayı geçemez.

 

TABİKİ ASKERİ REÇETELERDE GELİYOR...

 

Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun, GSS’ye aykırı hükümleri, GSS’nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle uygulanır.

 

KAMUDAKİ ECZACILAR İÇİN MAAŞ HESABINDA ÜÇ FARKLI MAAŞIN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILACAK....

 

1999 yılı ve daha öncesindeki çalışmaları için gösterge-katsayı sistemi olan son 10 yılın veya son 5 yılın ortalamasına göre kısmi bir aylığı,

-2000 ile 2007 yılları arasında çalışmaları için TÜFE’li sisteme göre hesaplanan kısmi bir aylığı,

-2008 ve sonrası için yeni sisteme göre hesaplanan bir kısmi aylığı,

Olacaktır.

 

Bİ DE EMEKLİLİK YAŞLARIYLA İLGİLİ KAMUOYUNDA YANLIŞ BİLGİLENDİRME VAR...

İŞİN DOĞRUSU ŞÖYLE:

 

1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,

 2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,

 3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,

 4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64,

 5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65,

 6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65,

 7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65,

Yaşlarında emekli olacaklardır.

 

01.04.2008 DEN SONRA ECZANE AÇANLAR EMEKLİ OLDUKTAN SONRA SGDP ÖDEYECEKLER...

 

Halen uygulamada emekli olduktan sonra çalışan SSK kapsamında (işçi) ise kendisine işverence ödenen ücretin %30’u kadar sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesilmektedir. Aynı kişi Bağ-Kur kapsamına girecek (vergi mükellefi-şirket ortağı gibi) bir iş yaparsa kendisinden 12 inci Bağ-Kur basamağının %10’u kadar ki (şu an 70 YTL kadar) SGDP alınmaktadır…

 

BELGE SAKLAMA ZORUNLULUĞU

 

Şimdiki uygulamada, işverenlerden sadece geriye doğru beş yıllık defter, kayıt ve belgeler müfettişlerce incelenmek üzere talep edilebilirken yeni kanun ile bu süre 10 yıla çıkarılmıştır.

Kanuna göre;

“İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflas idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca  istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz etmek zorundadır.”

 

burdaki konuların birçoğu 01.10.2008 tarihi itibariyle uygulanacak...

 

FIRSAT OLDUKÇA BU KONUDA BİLGİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİM...

UMARIM FAYDALI OLUR..SAYGILAR..

____________________________________________________________________

Gönderen : Attila Güzelant(500251)

 


ECZ.ATTİLA GÜZELANT


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim