8 Aralık 2023 CUMA        Resmî Gazete      Sayı : 32393

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 08 Aralık 2023

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 22 Aralık 2023 (mesai saati bitimi itibariyle)

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ANABİLİM DALI: Analitik Kimya

ÜNVANI: Profesör

ADEDİ: 1

AÇIKLAMA:

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Teknoloji

ÜNVANI: Profesör

ADEDİ: 1

AÇIKLAMA:Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat