VR Gözlüklü Hekimler, Smart Watch Takılı Hastalar... Ya Eczacılar? 

10 Şubat 2022 tarihinde, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2 Yönetmelik birden yürürlüğe girdi…

Birincisi; “Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik”, sağlık hizmetlerini basamaklandırıyor.

Yönetmelikte, Eczaneler Birinci Basamak Sağlık Hizmet Sunucusu olarak anılıyor.

Birinci Basamak Sağlık Hizmet Sunucusu şu: Birinci basamak sağlık hizmet sunucuları, ilgili mevzuatında tanımlanan, hastaların ayaktan veya yataklı teşhis ve tedavilerinin yapıldığı sağlık kuruluşlarıdır.

***

İkincisi; “Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik”…

Uzaktan sağlık hizmeti verecek olan sağlık kuruluşlarını düzenliyor, her yönüyle.

Covid 19 salgınıyla birlikte hayatımıza temel olarak giren “uzaktan” meselesi var ya, o işte.

İnternete bir göz atarsanız birçok özel sağlık kuruluşunun online muayene, online doktor, e- muayene, evden online ilanlarını görürsünüz zaten, kıyamet gibi.

Yönetmelik, gerçekte yapılan bir “işi” düzenlediği gibi geliştirmeyi de amaçlıyor.

***

Uzaktan Sağlık Hizmetleri anlayışının temeli şu:

İnsanlar, hastalar kalkıp sağlık çalışanlarına, hekime gitmeyecek, bir ekran ile uzaktan bağlanarak buluşacak.

Yeni bir dünya kuruluyor, yeni bir sağlık hizmetleri dönemi açıldı.

Bu bir devrim mi?

Galiba öyle.

Tıbbi teknolojiye bağlı ve dayalı bir dönem başladı.

Teletıp doludizgin…

VR gözlüklü hekimler, Smart Watch takılı hastalar dönemi geliyor…

Koruyucu sağlık hizmetleri, klinik parametreleri takip ve önleyici öneriler en basiti…

Bırakın diyabet, hipertansiyon, kanser tedavisini teletıp ile robotik cerrahi müdahale bile yapılacak.

Uzaktan e- reçete, e- rapor filan “çocuk oyuncağı”.

***

Küresel Tele Sağlık Pazarı’ nın 2026 yılında 475 milyar dolar olması bekleniyor.

Teletıp (uzaktan muayene) pazarı 2020 yılında tüm dünyada 40 milyar dolar olarak gerçekleşti, 2030 yılında hızla katlanarak 430 milyar dolar olması öngörülüyor.

***

Sağlık Bakanı, gelmekte olan uzaktan sağlık hizmetlerini duyururken, “Yeni düzenleme ile hastaların ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemeleri de evlerinden karşılanabilecek.” dedi.

Kim, nereden, nasıl götürecek, nasıl ulaştıracak bu ilaç ve tıbbi malzemeleri?

***

Sağlık otoritesinin Birinci Basamak Sağlık Hizmet Sunucusu, yani “Hastaların ayaktan veya yataklı teşhis ve tedavilerinin yapıldığı sağlık kuruluşu” saydığı eczaneler, eczacılar bu “işin” neresinde olacaklar?..

Nasıl konumlanacaklar?..

Nasıl eczacılık yapacaklar?..

Biz eczacılar, “Metaverse” Sağlık Ve İlaç Hizmetleri’nde nerede olacağız?

Eczacılık mesleği nereye evrilecek?

Biz günlük dertlerle, KVKK, İlaç Fiyat Kararnamesi, SGK vb. ile tepişirken, birileri yarını kuruyor…

Yine “geleceği” kaçırıyoruz.

Yine!..

İLETİŞİM İÇİN:

h.gencosmanoglu@eczacininsesi.com

gencosmanogluhakan@gmail.com

https://www.facebook.com/HakanGencosmanogluDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat