Afet Bölgesinde Nakil Hakkı Tanımlaması Bekleyen Meslektaşlarımızın Dikkatine!

“Talep eden üyelerimiz ve diğer meslektaşlarımız; OHAL bölgelerindeki eczanelerinin, nüfusa göre eczane açma kriteri uygulanmaksızın nakil hakkı kazanımı için aşağıda sunulan metin ile https://www.cimer.gov.tr internet adresi üzerinden CİMER'e mevcut durumlarını iletebilirler.”

TEİS Bilgilendirmesi:

BİLGİLENDİRME: Afet Bölgesinde Nakil Hakkı Tanımlaması Bekleyen Meslektaşlarımızın Dikkatine

Sayın Depremzede Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

8 Şubat 2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile üç ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde faaliyet gösteren eczacıların, hak kaybı yaşamadan nakil haklarını kullanabilmeleri için; 6197 Sayılı Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanunun 5. Maddesinin 4.fıkrasında yer alan “Doğal afet ve mücbir sebep nedeniyle nüfus azalması hâlinde o yerleşim yerinde bulunan eczanelerin naklinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz. Bu hâlin tespit ve ilanı Sağlık Bakanlığınca yapılır.” amir hükmü gereğince, OHAL ilan edilen il ve ilçelerde Sağlık Bakanlığınca “doğal afet ve mücbir sebeplerle nüfus azalması hâli” ilânının yapılması gerekmektedir.

Yaşanan felaketin büyüklüğü neticesinde; nüfustaki azalmanın sayısal tespitinin uzun zaman alacağı da göz önünde bulundurulduğunda, Sendikamızca Kurumlara yapılan başvurularımıza ek olarak meslektaşlarımızca CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ) üzerinden bireysel başvuruların yapılması da sürecin hızlandırılmasına katkı sunacaktır.

Talep eden üyelerimiz ve diğer meslektaşlarımız; OHAL bölgelerindeki eczanelerinin, nüfusa göre eczane açma kriteri uygulanmaksızın nakil hakkı kazanımı için aşağıda sunulan metin ile https://www.cimer.gov.tr internet adresi üzerinden CİMER'e mevcut durumlarını iletebilirler.

Bilginize.

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

BAŞVURU METNİ:

8 Şubat 2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile üç ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerdeki eczacılar olarak yaşanan deprem felaketi sonrası oluşan ciddi bir nüfus azalması ve yıkım nedeniyle eczanelerimizde hizmet veremez duruma gelmiş bulunmaktayız.

6197 Sayılı Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanunun 5. Maddesinin 4.fıkrasında yer alan “Doğal afet ve mücbir sebep nedeniyle nüfus azalması hâlinde o yerleşim yerinde bulunan eczanelerin naklinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz. Bu hâlin tespit ve ilanı Sağlık Bakanlığınca yapılır.” amir hükmü gereğince Sağlık Bakanlığınca halen herhangi bir tespit ve ilan yapılmadığından bölgedeki eczacılar olarak hak kaybı yaşamamak için il ya da ilçe dışına eczane nakli yapamamakta, dolayısıyla da ciddi bir mağduriyet yaşamaktayız.

Yaşanan deprem felaketi sonrası eczanesi yıkılan, yağmalanan veya ilaçlarıyla  dolapları sağlam kalmasına rağmen ailesinden kayıplar yaşadığı için farklı bir yere gitmek isteyen, bu çerçevede de hayatına devam edebilmek, ailesini geçindirebilmek ve depolara olan borcunu ödeyerek çalışanlarına da istihdam sağlamak, kısaca normal hayatına dönmek isteyen eczacılar olarak bu en insani taleplerimizi bir an önce hayata geçirmek istiyoruz.

Bu amaçla; yaşanan felaketin büyük olması nedeniyle, nüfustaki azalmanın sayısal tespitinin uzun zaman alacağı da göz önünde bulundurularak, herhangi bir sayısal tespit beklenmeksizin OHAL ilan edilen il ve ilçeler için Sağlık Bakanlığınca doğal afet ve mücbir sebeplerle nüfus azalması hâli ilânının ivedilikle yapılması veya doğal afet ve mücbir sebep neticesinde yasal hakkımız olan “nüfusa göre

eczane açma kriteri uygulanmaksızın nakil hakkı”mızın tarafımıza doğrudan verilmesini sağlayacak yasal düzenleme için gereğini bilgilerinize arz ve talep ederim.

Saygılarımla.

Ecz. ………………Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat