Eczacının Yeni Önlüğü: Yıkıcı Teknolojiler

Ecz.Ömrüm Ergüven-Ecz. B.Sefa Mumay

Teknolojinin gelişmesi ile değişen meslek şartları, her meslek için yeni tanımlamalar gerektirmiştir. Eczacılık, birçok farklı alanı barındıran multidisipliner çalışmaların mümkün olduğu bir alandır. İlk defa 1960'ta tıptan ayrı bir meslek olarak tanımlanan eczacılık mesleği, 1960'tan sonraki her dönemde, çağın gerektirdiği değişikliklere uğramıştır. Majistral ilaçların hazırlandığı eczane laboratuvarları, müstahzar ilaç sayısının artması, ilaç takip sistemi ve Medula sisteminin eczanelere entegre edilmesi gibi örnekler, eczacılık hizmetinin bulunduğu çağa uymasının bir sonucu olarak yorumlanabilir. Günümüzde, teknolojinin getirdiği değişim zorunluluğu da göz önüne alınınca, hiçbir eczacılık hizmeti teknolojiden bağımsız düşünülememektedir.

Yıkıcı teknoloji, kelime anlamı olarak kendinden bir önceki teknolojinin hızlıca yerini alabilen teknoloji demektir. Özellikle son 10 yılda dünyada çok çeşitli gelişmeler yaşandı. Meteverse, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, ChatGPT gibi teknolojiler tüm dünyada adından söz ettiren ve sağlık alanında uygulamalarının başladığı teknolojilerdir.

Öyle ki, FDA kronik acı tedavisinin kontrolünde sanal gerçeklik gözlüklerini ilaç olarak onaylamıştır. Bu da ilerleyen yıllarda eczane raflarında ilaçların yanında sanal gerçeklik gözlüklerinin de olabileceği anlamına gelmektedir. 3B yazıcılar ile 10 sn’de ilaç basımları gerçekleştirilebilmektedir. Bu teknolojinin özellikle ilaç endüstrisinde bazı kavramları değiştireceği ön görülüyor. Diğer yandan yine FDA’in sitesinde 3B yazıcılar ile medikal cihaz basımı hakkında rehberler bulunmaktadır. Yıkıcı teknolojilerin eczacılık sağladığı faydalardan biri de ‘kişiselleştirilmiş tedavi’ ve ‘sürekli erişim’ kavramlarına sağladığı katkıdır. Dijitalleşmenin  getirisi olarak telefarmasi yani uzaktan eczacılık tanımı tün dünyada uygulanmaya başlamıştır. Telefarmasi sayesinde eczacılar danışmanlık hizmetlerini dünyanın her yerinden hastaya verebilmektedir.

Peki bu dijital çağda biz eczacılar nasıl şekillenmeliyiz?

 • Öncelikle, yeni önlüğümüz dediğimiz yıkıcı teknolojileri üstümüze giyebilmeliyiz. Yani teknolojileri anlayabilmeli, mesleğimizin gelişimi için nasıl kullanacağımızı bilmeliyiz.
 • Çağa ayak uydurmalı, gelişimlere dirençli olmamalıyız.
 • Dünya’daki gündemi takip etmeli ve ülkemize nasıl uyarlayacağımızı düşünmeliyiz.
 • İlaç ve hasta danışmanlığı için dijital çözümler üreten şirketlerde söz sahibi olabilmeliyiz. Mesleki açıdan teknolojiye yenilmemek için halk sağlığına etki eden dijital uygulamaların üreticileri olmalıyız.


Türkiye’de neler yapılıyor?

Türkiye’deki ilaç regülasyonları tüm dünyaya göre biraz daha farklı olduğu için dijitalleşme Türkiye’de daha yavaş ilerliyor. Ancak pandemi döneminden sonra ‘Uzaktan Sağlık Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik’ yayınlanmasıyla sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesi de hızlanmış oldu. Türk Eczacılar Birliği’nin de bu konular hakkında planları olduğu yaptıkları konuşmalardan biliyoruz.

Peki, Pharmaino eczacılıkta dijitalleşme ve teknoloji entegrasyonu adına neler yapıyor?

Pharmaino iki eczacının henüz üniversite sıralarında kurduğu, eczacılık için dijital çözümler üreten bir şirkettir. 3 yıl önce start-up olarak kurulan şirket, Eylül 2022’den beri Bilişim ve Danışmanlık Limited Şirketi olarak hizmet vermektedir.

Pharmaino kapsamında yapılan tüm çalışmalar şu şekildedir: 

 • Danışmanlık ayağında; eczacılık fakültesi öğrencilerine, eczacılara ve ilaç firmalarına eczacılıkta inovasyon, yapay zeka ve eczacılık, 21. yy eczacılığı gibi kavramları aktarmak
 • İlaç firmalarına ve eczanelere dünyada dijitalleşme hakkında özelleştirilmiş eğitim programları tasarlamak
 • İlaç firmalarına ve eczacılık sektörüne çözüm ortağı olarak çalışmak, ihtiyaç duyulan çözümleri dijital ayakta üretmek ve inovatif yaklaşım getirmek.
 • Telefarmasi kavramını geliştirmek ve Türkiye eczacılık regülasyonlarına uygun hale getirmek
 • Eczanelerde kullanılacak, ilaç dışı ürünlerin kişiselleştirilmesine ve akılcı kullanımına yönelik bilgisayar programları tasarlamak
 • Halk sağlığında eczacının rolünü anlatmak ve bu rolü güçlendirecek dijital sağlık uygulamaları oluşturmak
 • İlaç firmaları için halk sağlığı tabanında kişiselleştirilmiş tasarımlar sağlamak
 • Tüm dünyada eczacılıkta dijitalleşme ve yıkıcı teknolojiler hakkında günceli takip etmek ve mesleğin hizmetine sunulacak Türkçe raporlar oluşturmak.


Sonuç olarak;
Teknolojinin etkileri eczanenin birçok alanında görülmektedir. İnsanlığın içinde bulunduğu teknoloji çağında, eczacılığın hiçbir alanı teknolojiden bağımsız düşünülmemelidir. Önümüzdeki 10 yıllık planda eczane 4.0 ve eczacı 4.0 kavramlarının giderek daha fazla önem kazanması beklenmektedir. Bu kavramların önemi günden güne artarken eczacılık ekosisteminin bu gelişmelere ayak uydurması ve içerden üretici olması mesleğimizin devamlılığı açısından kaçınılmazdır.

 

 

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat