24 Mayıs 2021 PAZARTESİ       Resmî Gazete     Sayı: 31490

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuru Süresi: 24 MAYIS 2021 - 07 HAZİRAN 2021

Son Başvuru Tarihi: 07 HAZİRAN 2021 Saat: 17.00

Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

Öğretim Görevlisi için Sınav Takvimi:

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi: 09 HAZİRAN 2021

Giriş Sınavı Tarihi: 11 HAZİRAN 2021

Son Açıklama Tarihi: 14 HAZİRAN 2021

 

MESLEK YÜKSEKOKULU: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

UNVAN: Öğretim Görevlisi

BÖLÜM: Eczane Hizmetleri

KADRO SAYISI: 1

AÇIKLAMA: Eczacı ve Farmakognozi yüksek lisansına sahip olmak. Spor eczacılığı konusunda çalışmaları olmak.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat