21 Eylül 2021 SALI          Resmî Gazete      Sayı : 31605

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır."

İlan Başlama Tarihi : 21.09.2021

İlan Bitiş Tarihi : 05.10.2021

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Analitik Kimya

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Analitik Kimya alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak.

KADRO UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

KADRO SAYISI: 1

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Kimya

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasötik Kimya alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.

KADRO UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

KADRO SAYISI: 1

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Teknoloji

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasötik Teknoloji alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak.

KADRO UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

KADRO SAYISI: 1

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Toksikoloji

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasötik Toksikoloji alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak.

KADRO UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

KADRO SAYISI: 1

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

ANABİLİM DALI: Farmasötik Mikrobiyoloji

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasötik Mikrobiyoloji veya Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarından birinde doktora eğitimini tamamlamış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.

KADRO UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

KADRO SAYISI: 1

 

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI

* Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu

* Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri

* Özgeçmiş (YÖK Formatında)

* Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

* Fotoğraf (2 Adet)

* Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri (Atanmaya hak kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir)

* Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı)

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (6 CD olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (4 CD olarak)

* KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Eğitim dili ingilizce olan programlar için zorunlu olup diğer programlar için varsa)

* Akademik Personel Aydınlatma Metni

* Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

* Evrak Teslim ve Tesellüm Formu

* Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversitemiz web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir.

* Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" Alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 21.09.2021

Son Başvuru Tarihi : 05.10.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 06.10.2021

Sınav Giriş Tarihi : 08.10.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 09.10.2021

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.biruni.edu.tr

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

ANABİLİM DALI: Biyokimya

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Biyokimya alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

KADRO UNVANI: Araştırma Görevlisi

KADRO SAYISI: 1

ALES PUAN TÜRÜ: SAY-70

YDS/ EŞDEĞERİ: 50

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Teknoloji

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasötik Teknoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

KADRO UNVANI: Araştırma Görevlisi

KADRO SAYISI: 1

ALES PUAN TÜRÜ: SAY-70

YDS/ EŞDEĞERİ: 50

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Analitik Kimya

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Analitik Kimya alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

KADRO UNVANI: Araştırma Görevlisi

KADRO SAYISI: 1

ALES PUAN TÜRÜ: SAY-70

YDS/ EŞDEĞERİ: 50

 

ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURU EVRAKLARI

* Başvuru Dilekçesi ve Formu

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

* 2 adet Fotoğraf

* ALES Belgesinin Fotokopi veya İnternet Çıktısı

* Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya İnternet Çıktısı

* Diploma Örnekleri ve Transkript Örneği (Atanmaya hak kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir)

* Lisansüstü Öğrenimine Devam Edenler İçin Öğrenci Belgesi Aslı

* Yurt Dışından Diplomalar İçin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösterir belge (Noter Onaylı)

* Akademik Personel Aydınlatma Metni

* Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

* Evrak Teslim ve Tesellüm Formu

* Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversitemiz web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir.

* Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktırDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat