30 Eylül 2022 CUMA       Resmî Gazete      Sayı : 31969

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi : 30.09.2022

Bitiş Tarihi : 14.10.2022

 

SIRA NO: 4

UNVAN: Profesör

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Kimya

DERECE: 1

ADET: 1

BAŞVURU ŞARTLARI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Doktorasını ve Doçentliğini Farmasötik Kimya alanında almış olmak, Pt(II) kompleksi konusunda çalışmaları olmak.

 

SIRA NO: 5

UNVAN: Doçent

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Teknoloji

DERECE: 1

ADET: 1

BAŞVURU ŞARTLARI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Doçentliğini Farmasötik Teknoloji alanında almış olmak, Nanolifler konusunda çalışmaları olmak.

 

SIRA NO: 6

UNVAN: Profesör

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Analitik Kimya

DERECE: 1

ADET: 1

BAŞVURU ŞARTLARI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Doçentliğini Kimya alanında almış olmak, Tek Parçacık- İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometri (SP-ICP-MS) konusunda çalışmaları olmak.

 

SIRA NO: 7

UNVAN: Doktor Öğretim Üyesi

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Analitik Kimya

DERECE: 1

ADET: 1

BAŞVURU ŞARTLARI: Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak, Kağıt Tabanlı Sensör Sistemleri ile Raman Spektroskopi, Elektrokimya ve Elektrokemilüminesans alanında çalışmaları olmak, alanında yurtdışı çalışma deneyimine sahip olmak.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat