Allergan İlaçları Tic. A.Ş.’nin ruhsatına sahip olduğu “Botox Liyofilize Toz İçeren Flakon” adlı ürünün C7560AC4 (SKT: 02/25) ve C7730C3 (SKT: 04/25) partilerine incelemeler tamamlanıncaya kadar İlaç Takip Sisteminde satış blokajı uygulandığı ve mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partinin kullanımının durdurulmasının önem arz ettiği 10.03.2023 tarihinde duyurulmuştu. Adı geçen ürünün C7560AC4 (SKT: 02/25) ve C7730C3 (SKT: 04/25) partilerine yapılan değerlendirme sonucu, satış blokajının kaldırıldığı hususu ilgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat