28 Mart 2023 SALI          Resmî Gazete      Sayı : 32146

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Sağlık Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI

1.Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 31.600 sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.

2.Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

3.Adaylar tercihlerini 28 Mart 2023 – 03 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

4.Sözleşmeli personel pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ekte gösterilmiştir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

SAĞLIK BAKANLIĞI 2023/5 KPSS ÖZET TABLOSU (31.600)

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4(B) MADDESİ İLE 663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARININ UNVAN/BRANŞ VE ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI

UNVANI: Sağlık Teknikeri (Eczane)

ÖĞRENİM DÜZEYİ: Ön Lisans

ADET: 204Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat