22 Eylül 2023 CUMA        Resmî Gazete      Sayı : 32317

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi : 22.09.2023

Bitiş Tarihi : 06.10.2023

 

SIRA NO: 3

UNVAN: Doçent

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Kimya

DERECE: 1

ADET: 1

BAŞVURU ŞARTLARI: Doçentliğini farmasötik kimya alanında almış olmak, sEH, mPGES-1 ve FLAP inhibitorleri konularında çalışmaları olmak.

 

SIRA NO: 4

UNVAN: Profesör

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Teknoloji

DERECE: 1

ADET: 1

BAŞVURU ŞARTLARI: Doçentliğini farmasötik teknoloji alanında almış olmak, mukoadezif, kolona spesifik ve nanolif temelli ilaç şekilleri konularında çalışmaları olmak.

 

SIRA NO: 5

UNVAN: Doktor Öğretim Üyesi

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasotik Mikrobiyoloji

DERECE: 1

ADET: 1

BAŞVURU ŞARTLARI: Doktorasını farmasötik mikrobiyoloji alanında yapmış olmak, DNA-Giraz inhibisyonu, antimikrobiyal peptitler ve aşı geliştirme konularında biyoaktivite çalışmaları yapmış olmak.

 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Tüm başvurular e-Devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU TAKVİMİ:

Duyuru Başlama Tarihi :22.09.2023

Son Başvuru Tarihi :06.10.2023

Ön Değerlendirme Tarihi :13.10.2023

Giriş Sınav Tarihi :20.10.2023

Sonuç Açıklama Tarihi :27.10.2023

 

SIRA NO: 1

UNVAN: Araştırma Görevlisi

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Teknoloji

DERECE: 4

ADET: 1

ALES PUAN TÜRÜ: Say.

ALES PUANI: 70

YABANCI DİL PUANI: 50

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI WEB ADRESİ: https://pharmacy.gazi.edu.tr/

BAŞVURU ŞARTLARI: Eczacılık fakültesi lisans mezunu olmak, farmasötik teknoloji alanında doktora yapıyor olmak, farmasötik biyoteknoloji ve ilaç tasarımı öncelikli alanında çalışmaları olmak.

 

SIRA NO: 2

UNVAN: Araştırma Görevlisi

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Teknoloji

DERECE: 4

ADET: 1

ALES PUAN TÜRÜ: Say.

ALES PUANI: 70

YABANCI DİL PUANI: 50

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI WEB ADRESİ: https://pharmacy.gazi.edu.tr/

BAŞVURU ŞARTLARI: Eczacılık fakültesi lisans mezunu olmak, farmasötik teknoloji alanında doktora yapıyor olmak, farmasötik biyoteknoloji ve ilaç tasarımı öncelikli alanında çalışmaları olmak.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat