7 Aralık 2023 PERŞEMBE Resmî Gazete      Sayı : 32392

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

 2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular Üniversitemiz İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi'nden (https://ikbasvuru.sdu.edu.tr) çevrimiçi (online) yapılacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihi itibariyle 15 (on beş) gündür.

 

İLAN SIRA NO: 1658

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ABD: Farmakoloj

UNVAN: Dr. Öğr. Üyesi

DER.: 1

AD.: 1

NİTELİĞİ: Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak. Nörofarmakoloji alanında çalışma yapmış olmak.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat