8 Aralık 2023 CUMA        Resmî Gazete      Sayı : 32393

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BİRİM: Farmasötik Teknoloji

UNVAN: Profesör

ADET: 1

AÇIKLAMALAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Teknoloji alanında doçent unvanı almış olmak, Dental ilaç şekillerinin formülasyonu ve mikro bilgisayarlı tomografi (MicroCT) kullanılarak değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BİRİM: Farmasötik Teknoloji

UNVAN: Profesör

ADET: 1

AÇIKLAMALAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Teknoloji alanında doçent unvanı almış olmak. Bakteriyel vezikül membranların ilaç taşıyıcı sistem olarak kullanılması ve çekirdek-kabuk tipi nanotaşıyıcılar üzerine çalışmaları olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BİRİM: Biyokimya

UNVAN: Profesör

ADET: 1

AÇIKLAMALAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Biyokimya alanında doçent unvanı almış olmak. Kanser biyokimyası, ferroptozis ve mitokondri transplantasyonu üzerine çalışmaları olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BİRİM: Biyokimya

UNVAN: Doçent

ADET: 1

AÇIKLAMALAR: Eczacılık Biyokimyası alanında doçent unvanı almış olmak. Kolon ve hematolojik kanserlerde görevli biyokimyasal sinyal yolakları ile ilgili çalışmaları olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BİRİM: Farmasötik Teknoloji

UNVAN: Dr.Öğr.Üyesi

ADET: 1

AÇIKLAMALAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış ve ilgili alanda çalışmaları olmak.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat