9 Aralık 2023 CUMARTESİ         Resmî Gazete      Sayı : 32394

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup, ücretleri özel bütçeden ödenecektir.

 

POZİSYON KODU: 103

ÜNVANI: Sağlık Teknikeri

ÖĞRENİM DURUMU: Ön lisans

ADEDİ: 1

ARANILAN NİTELİKLER: Eczane Hizmetleri ön lisans programından mezun olmak ve alanında en az 1 yıl çalışma tecrübesi olduğunu belgelendirmek.

 

Adayların Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen adet kadar asıl ve iki katı yedek aday belirlenecek ve isimleri https://pdb.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat