13 Mart 2024 ÇARŞAMBA Resmî Gazete      Sayı : 32488

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ-ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Başvurular aşağıda belirtilen tarihlerde ilgili akademik birime şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Analitik Kimya

UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR: İlgili Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak veya Yapmış Olmak

KADRO SAYISI: 1

KADRO ÜNVANI: Araş. Gör.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat