15 Mart 2024 CUMA        Resmî Gazete      Sayı : 32490

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile “Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete ’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

 

İLAN NO: 2024/64

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ANABİLİM DALI: Farmasötik Mikrobiyoloji

KADRO ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

ADEDİ: 1

ÖZEL ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi veya Fen Fakültesi Biyoloji mezunu olup mikrobiyoloji alanında çalışmalar yapmak.

 

İLAN NO: 2024/65

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ANABİLİM DALI: Farmasötik Kimya

KADRO ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör

ADEDİ: 1

ÖZEL ŞARTLAR: Doktorasını Farmasötik Kimya alanından almış olmak.

 

İLAN NO: 2024/66

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ANABİLİM DALI: Farmasötik Toksikoloji

KADRO ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör

ADEDİ: 1

ÖZEL ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olup Hücre Kültürü alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

İLAN NO: 2024/67

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ANABİLİM DALI: Farmakoloji

KADRO ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör

ADEDİ: 1

ÖZEL ŞARTLAR: Tıp veya Eczacılık Fakültesi mezunu olup, doktorasını Farmakoloji alanından almış olmak.

 

İLAN NO: 2024/68

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ANABİLİM DALI: Eczacılık İngilizce Pr. (*)

KADRO ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör

ADEDİ: 1

ÖZEL ŞARTLAR: Doktorasını Farmasötik Toksikoloji alanından almış olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)

 

İLAN NO: 2024/69

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ANABİLİM DALI: Eczacılık İngilizce Pr. (*)

KADRO ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör

ADEDİ: 1

ÖZEL ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu ve Fen Fakültesi Kimya Mezunu olup Biyokimya alanında çalışmalar yapmış olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)

 

İLAN NO: 2024/70

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ANABİLİM DALI: Eczacılık İngilizce Pr. (*)

KADRO ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör

ADEDİ: 1

ÖZEL ŞARTLAR: Tıp veya Eczacılık Fakültesi mezunu olup, doktorasını Farmakoloji alanından almış olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)

 

İLAN NO: 2024/71

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ANABİLİM DALI: Eczacılık İngilizce Pr. (*)

KADRO ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

ADEDİ: 1

ÖZEL ŞARTLAR: Doktorasını Farmasötik Teknoloji alanından almış olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)

 

İLAN NO: 2024/72

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ANABİLİM DALI: Eczacılık İngilizce Pr. (*)

KADRO ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör

ADEDİ: 1

ÖZEL ŞARTLAR: Doktorasını Farmakognozi alanından almış olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)

 

İLANIN YAYIM TARİHİ: 15 Mart 2024

SON BAŞVURU TARİHİ: 29 Mart 2024

BAŞVURU ADRESİ: Yeniköy Merkez Mh. Ilıca Cadde Bizim Sokak No: 29 Başiskele/KOCAELİ

İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ: www.kocaelisaglik.edu.tr

 

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile ‘’Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

 

İLAN NO: 2024/83

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI: Farmasötik Kimya

KADRO ÜNVANI: Arş. Gör

ADEDİ: 1

ALES: SAY-70

YAB.DİL: 50

ÖZEL ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak veya Farmasötik Kimya alanında doktora yapıyor olmak.

 

İLAN NO: 2024/84

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI: Eczacılık İngilizce Pr..(*)

KADRO ÜNVANI: Arş. Gör

ADEDİ: 1

ALES: SAY-70

YAB.DİL: 85

ÖZEL ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak veya Farmasötik Teknoloji alanında tezli yüksek lisans veya doktorasını yapıyor olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)

 

İLAN NO: 2024/85

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI: Eczacılık İngilizce Pr..(*)

KADRO ÜNVANI: Arş. Gör

ADEDİ: 1

ALES: SAY-70

YAB.DİL: 85

ÖZEL ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak veya Fen Fakültesi Biyoloji mezunu olup Mikrobiyoloji alanında tezli yüksek lisans veya doktorasını yapıyor olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)

 

İLAN NO: 2024/86

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI: Eczacılık İngilizce Pr..(*)

KADRO ÜNVANI: Arş. Gör

ADEDİ: 1

ALES: SAY-70

YAB.DİL: 85

ÖZEL ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak veya Fen Fakültesi Kimya Bölümü mezunu olup Analitik Kimya alanında tezli yüksek lisans veya doktorasını yapıyor olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)

 

Duyuru Başlama Tarihi: 15 Mart 2024

Son Başvuru Tarihi: 29 Mart 2024

Ön Değerlendirme Tarihi: 03 Nisan 2024

Giriş Sınav Tarihi: 05 Nisan 2024

Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi: 16 Nisan 2024

Kabul edilecek Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta ile

Başvuru Adresi: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Yeniköy Merkez Mh. Ilıca Cadde Bizim Sokak NO.29 Başiskele/KOCAELİ Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.kocaelisaglik.edu.trDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat