Türk Eczacıları Birliği Artı Sigorta Eczane Paket Poliçesi Yenileme İşlemleri Hakkında


BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Türk Eczacıları Birliği Artı Sigorta tarafından gerçekleştirilen Eczane Paket Poliçesi süreci hakkında ilgi yazımız ile bilgilendirme yapılmıştı.

Türk Eczacıları Birliği Artı Sigorta'dan 2023 yılında Eczane Paket Poliçesi yaptırmış olan meslektaşlarımızın, eczane sigortalarının 2024 yılı için yenileme işlemlerine başlanmıştır.

Yenileme döneminde;

1) Bölgenizden sorumlu personelimiz meslektaşlarımızı arayıp, eczaneye ait güncel teminat bedellerini alarak, eczacımızın onayı akabinde 2024 yılına ait poliçesini yapacaktır.

2) Yardımlaşma Sandığı'nın aktif üyesi olan meslektaşlarımızın eczaneleri için 2024 yılı poliçe primlerinin 800 TL'si Yardımlaşma Sandığı tarafından karşılanacaktır.

3) Yenileme döneminde, 2023 yılında poliçesi Türk Eczacıları Birliği Artı Sigorta'dan olup, 2024 yılı için yenilemesi yapılacak olan tüm eczaneler, poliçeleri düzenleninceye kadar, oluşacak hasarlara karşı teminat altına alınmıştır.

4) 2024 yılı yenilemesi yapılacak poliçeler ile ilgili süreç devam ederken, hali hazırda teminat altında olan ama yeni dönem poliçesi yapılmamış eczanelerimizde, oluşabilecek herhangi bir hasar anında, hasar tarihindeki mizan ve demirbaş kaydı baz alınarak yeni dönem poliçesi yapılıp, hasar sürecinin başlatılması sağlanacaktır.

5) 2024 yılında azami 250.000 TL'ye kadar SGK Rücu Teminatı alınabilir. Türk Eczacıları Birliği Artı Sigorta aracılığı ile yaptırmış olduğunuz ve devam eden Eczane Paket poliçenizde bulunan SGK Rücu Teminatını 250.000 TL'ye zeyil yaptırarak yükseltebilirsiniz.

6) Yardımlaşma Sandığı aktif üyesi olup, ilk kez Türk Eczacıları Birliği Artı Sigorta'dan Eczane Paket Poliçesi yaptıracak olan meslektaşlarımızın da poliçe primlerinden 800 TL'si Yardımlaşma Sandığı tarafından karşılanacaktır.

Poliçe yenilenmesi için, bölge sorumlumuza, 0312-4082500 numaralı santral hattımız ya da info@tebartisigorta.com e-posta adresimiz aracılığı ile ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz.Ali Erdem
Genel SekreterDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat