Dr. Ecz. Dyt. Neda TANER, dosya bölümüne yazdı.

 

Dünyanın Sorunu; Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı

“İlaçlar, sağlık sisteminin önemli bileşenlerindendir. Hastaları tedavi etme ve yaşamlarını kurtarmada kritik rol oynamaktadır. İlaçlar doğru kullanıldığında bozulan sağlık statüsünü eski haline getirmede önemli işlev görürken, yanlış kullanıldığında sağlık statüsünü daha da kötüleştirme ve sonunda ölüme götürme gibi riskleri bulunmaktadır. Bu nedenle ilaçların “akılcı” kullanımı gün geçtikçe önemi artan bir kavramdır.

Akılcı ilaç kullanımı, ilaçlarla ilgili doğru ve tam bilgiye sahip olma ile yakından ilgilidir. Bu nedenle ilaçlarla ilgili objektif, tam, güncel, ulaşılabilir bilginin tüm taraflara sağlanması gereklidir.

Akılcı ilaç kullanımı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en düşük fiyatta ve kolayca sağlayabilmeleri” şeklinde tanımlanmıştır (DSÖ, 1985). Bir başka tanımda akılcı ilaç kullanımı, ilaç tedavisinin etkili, güvenli ve ekonomik biçimde uygulanmasına olanak tanıyan, planlama, yürütme ve izleme sürecidir…”

 

Yazının tamamını okumak için linke tıklayınız.

https://www.eczacininsesi.com/dosya-detay.php?id=1043Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat