EBYÜ (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi) Eczacılık Fakültesi Dekanlığı tarafından e- gazetemize iletilen Basın Açıklaması' nı aşağıda yayımlıyoruz (Eczacının Sesi).

BASIN AÇIKLAMASI

Son günlerde medyada yer alan “Çok sayıda eczane kapısına kilit vururken, eczacılık fakülteleri de alarm veriyor” vb. başlıklı yazılara ilişkin basın açıklamamız aşağıdadır.

Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son günlerde Eczacılar ve Eczacılık Fakülteleri gündemin üst sıralarında yer alan konulardan birisi haline gelmiştir. Özellikle ilaç ve tedavi konuları gündemin hep üst sıralarında yer almaktadır. Bunun nedeni de sağlığın aslında hepimiz için vazgeçilmez bir unsur olmasından kaynaklanmaktadır. Konu sağlık olunca ilaç ve ilaç konusu uzmanı olan Eczacıların ve Eczacılığında gündemde olmasının aslında son derece normal bir durum olduğunu da kabul etmek gerekir.

Farklı konularla öne çıkan mesleğimiz ile ilgili son günlerde “Çok sayıda eczane kapısına kilit vururken, eczacılık fakülteleri de alarm veriyor” vb. başlıklı yazıların gündemimize girdiğini görüyoruz.

Bu yazılarda “Eski Başbakan ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın adını taşıyan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin bazı ana bilim dallarında öğretim elemanına sahip olmadığı ve bilimsel toplantı düzenleme konusunda yetersiz kaldığı” ve “kayıt yaptırtan öğrenci sayısının her geçen yıla oranla artması, başta fiziki altyapı olmak üzere birçok sorunu ortaya çıkarmaktadır” şeklinde tespitlere yer verilerek Üniversitemiz ve Fakültemizin adının zikredildiği görülmektedir.

Bu bilgiler gerek maddi hata içermesi, gerekse öğrencilerimizin fakülte tercihlerini yaptıkları bir dönemde yanlış yönlendirici olması ve bunlara ilave olarak da öğrencilerimiz ile tüm paydaşlarımızın moral/motivasyonunu olumsuz etkileyebilecek olmasından dolayı aşağıdaki açıklamaları değerli kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

1) “Fakültenin bazı ana bilim dallarında öğretim elemanına sahip olmadığı” bilgisi doğru değildir. 2012 yılında kurulmuş fakültemizde halen 23 öğretim üyesi aktif olarak görev yapmakta olup tüm anabilim dallarımızda mevcut olan öğretim üyelerimizle birlikte eğitim-öğretim faaliyetlerimize büyük bir şevk ve özveriyle devam edilmektedir.

2) Bilimsel toplantı düzenleme konusunda yetersiz kaldığı” ifadesi eksiktir. Bu ifade pandemi döneminin zorlayıcı şartlarını belirtmek için kullanılmıştır. Fakültemizde pandeminin ağırlığını yitirmesiyle birlikte yıl içerisinde arayı kapatacak çok sayıda etkinlik gerçekleştirilmiştir ve bu konuda yoğun çalışmalarımız devam ettirilmektedir.

3) “Fakültemize kayıt yaptırtan öğrenci sayısının her geçen yıla oranla artması, başta fiziki altyapı olmak üzere birçok sorunu ortaya çıkarmaktadır” ifadesi sadece fakültemize değil tüm aktif eğitim veren Eczacılık Fakültelerinin ortak sorunudur. Fakültemizle ilgili bunun eksik bir nokta olarak ortaya konulması objektif bir yaklaşım değildir.

Bununla birlikte, ilgili yazılar tümüyle ele alındığında eczacılık fakültelerin tamamının değerlendirmesinden daha çok, 3 fakülteye ait bilgilerin sunulduğu görülmektedir. Haberde bu fakültelerin nasıl seçildiği konusunda bir bilgi içermemektedir. Bu üç fakültenin faaliyet raporlarına dayandırılarak haberlerin yapıldığı ifade edilmekte birlikte, benzer durumların ülkemizde aktif eğitim faaliyetlerini sürdüren tüm Eczacılık Fakültelerinin faaliyet raporlarında da yer aldığı inceleme yapıldığında rahatlıkla görülecektir.

Diğer yandan, ilgili haberler ile Eczacılık eğitimindeki eksikliklerin bir şekilde gündeme getirilmesi aslında yerinde olmuştur. Her ne kadar Fakültemizin adının haksız ithamlar ile geçtiği için bu açıklamayı yapmak zorunda kalsak da Eczacılık eğitimi ile ilgili vizyonumuzu tüm halkımızla ve tercihlerini yeni yapan değerli öğrencilerimizle de paylaşmak isteriz.

Eczacılık eğitiminin geçmişine bakıldığında Eczacılık hizmetleri ile ilgili mevzuatta yaşanan değişmelerin eğitimimize tam olarak yansımadığının farkındayız. Kısaca, 2019 Yılında yayınlanan Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılması Genelgesinde 1. Basamak Sağlık Kuruluşları olarak sınıflandırılan Toplum Eczaneleri (eski adıyla Serbest Eczaneler), bu görevleri ile ilgili karşılığı ancak 2022 yılındaki Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelikte bulabilmiştir. Toplum eczanelerine verilen bu birinci basamak sağlık hizmet sunucusu sorumluluğu karşılığını eczacılık lisans eğitiminde tam anlamıyla henüz bulamamıştır, bunun farkındayız. Dekanlığını Mayıs 2021 tarihinden itibaren üstlendiğim EBYÜ Eczacılık Fakültesinde Lisans Eğitim Programında bu değişimi gerçekleştirebilmek için tüm mesai arkadaşlarımla birlikte büyük bir çaba vermekteyiz. Çünkü bu değişimi önemsiyoruz ve gerekliliğine inanıyoruz. Bu çabanın bir göstergesi olarak Toplum Eczanelerinde verilen mesleki uygulamaların standardize edilmesi ve öğrencilerimizin mesleki hayata gerçek anlamda hazırlanmaları için Bölge Eczacı odamız ile 15/04/2022 tarihinde protokol anlaşması gerçekleştirdik. Yine tüm uygulamalı ve klinik çalışmalar içinde İl Sağlık Müdürlüğü nezdine Tıp Fakültemiz ve diğer sağlık hizmet kuruluşları ile protokol imzalanmış ve uygulamaya geçirilmiştir. Sonuçta EBYÜ Eczacılık Fakültesinde yetiştirilen eczacıların sağlık sistemi içerisinde hak ettikleri yeri almaları için yoğun çaba harcamaktayız. Bu nedenle fakültemiz tüm öğretim üyelerimizle birlikte Yeni Nesil Fakülte, Yeni Nesil Eğitim ve Yeni Nesil Eczacı mottosuyla çalışmalar yürütmekteyiz. Yani bir örnek fakülte olmak için “Anadolu’da Dünya standartlarında geleceğin Eczacılık Fakültesi” vizyonumuzu paydaşlarımızla paylaşıyor ve internet sayfamızda bu durumu tüm halkımıza duyuruyoruz.

Ancak tüm bunların, sahip olduğumuz misyonun “Eczacılık Meslek Uygulama Standartları” olmadan gerçekleştirilemeyeceğinin bilincindeyiz. Meslek uygulama standartları belirlenip hayata geçirildikten sonra eczacılık fakültesinde mezun olan tüm öğrenciler mezun oldukları fakülteye bakılmaksızın standart sağlık hizmeti verebileceğinin de farkındayız.

Eczacılık meslek uygulama standartlarının (eczacıların görev, yetki ve sorumlulukları) hayata geçirilmesi tek başına bir kurum veya kuruluşun sorumluluğunda olmayıp başta fakülteler ve ilgili meslek kuruluşları (meslek odaları, Sağlık Bakanlığı, SGK ve YÖK) olmak üzere mezun öğrencilerimizin de içinde yer aldığı paydaşlarla bir araya gelinmesiyle mümkündür. Bu amaçla ileriki günlerde bu paydaşlarla birlikte bir çalıştay planlamaktayız. Bu çalıştaydan çıkacak sonuçların Eczacılık eğitimin temel taşlarının belirlenmesinde önemli rol oynayacağını düşünüyoruz ve sonuçların Eczacılık Dekanlar Konseyimizle de paylaşmayı planlanmaktayız. Pandemi sonrası Türkiye’de Sağlık Sisteminin girdiği yeni sürecin farkındalığı ile Eczacılık Fakültesi olarak üzerimize düşen görevi tüm öğretim üyelerimizle birlikte yerine getirmeye çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.

Son olarak da tüm bu çabalarımızı kamuoyuna aktarmak üzere basın mensuplarımızı ve vatandaşlarımızı fakültemizde her vakit ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı da ifade etmek isteriz.

Saygılarımla

Prof. Dr. Öztekin ALGÜL

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi DekanıDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat