Yıllardır Söyleniyor Ama Ne Duyan Var Ne de Bir Gören

TEB Yönetimi, SGK Başkanı ile görüştü. Görüşmede, yıllardır dillendirilen ve bir türlü çözülemeyen sorunlar bir kez daha dile getirildi.

TEB Yönetimi, SGK Başkanı’ ndan şu taleplerde bulundu:

* Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında devam eden İlaç Temin Protokolü revizyon sürecinin tamamlanması,

* Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında imzalanan ek protokol ile 01.10.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe alınacağı belirlenen maddi düzenlemeler için mahsuplaşma işlemlerinde, ek fatura düzenleyememiş olan meslektaşlarımız için de mahsuplaşma işlem sürecinin Kurum tarafından tamamlanması,

* İlaç firmalarınca, kamu kurum ıskontoları ile ilgili eczacıların iş yükünü artıran farklı sistemler uygulanmasından vazgeçilmesi ve bu konunun ilaç firmaları ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında çözümlenmesi,

* Deprem bölgesindeki meslektaşlarımızca SGK protokolü kapsamında % 0 ıskonto uygulanması ve bu meslektaşlarımıza Reçete Başı Hizmet Bedelinin en yüksek baremden uygulanması; Deprem bölgesinde kalarak ilaç ve eczacılık faaliyetini devam ettiren meslektaşlarımızın, bu bölgede nüfus azalmasına bağlı olarak reçete sayısındaki düşüş nedeniyle, SGK ödemelerinin 30 gün erken ödenerek desteklenmesi,

* Majistral Tarifemizin, Medula’da güncel fiyatlara uygun şekilde güncellenmesi; majistral reçete karşılanmasında, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen 500 TL lik üst limitin güncel koşullara göre yükseltilmesi; enjektör, iğne ucu, şeker ölçüm stripleri ve eczaneler tarafından karşılanan medikal malzemeler için uygulanan fiyatlarda güncelleme yapılması,

* Sosyal Güvenlik Kurumu protokolü kapsamında, diyaliz reçetelerinin de kan ürünü reçetelerinde olduğu gibi erken ödenmesi,

* İlaç tesliminin Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki sigortalılara serbest eczanelerimizce ilaç teslim süreçleri ve sonrasında yaşanan sorunların çözümüne yönelik ortaklaştıracağımız bir sistemin hayata geçirilmesine yönelik çalışma yapılması,

* Sosyal Güvenlik Kurumunda görev yapan meslektaşlarımızın özlük haklarının korunması ve düzenleme yapılması

TEB’ in konuya ilişkin bilgilendirmesi şöyle:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Dr. Raci Kaya ile Görüşme

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği II. Başkanı Ecz. Cenk Kes, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Ali Erdem, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Ecz. Uğur Elik, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Uzm. Ecz. Taner Ercanlı, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Fatih Özçifçi ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Uzm. Ecz. Özgün Sağır, 07.12.2023 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Dr. Raci Kaya’yı makamında ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdiler.

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Ecz. Ayşegül Günbey Öztek’in de yer aldığı görüşmede, Sayın Kurum Başkanına aşağıdaki konular aktarıldı.

* Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında devam eden İlaç Temin Protokolü revizyon sürecinin tamamlanması,

* Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında imzalanan ek protokol ile 01.10.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe alınacağı belirlenen maddi düzenlemeler için mahsuplaşma işlemlerinde, ek fatura düzenleyememiş olan meslektaşlarımız için de mahsuplaşma işlem sürecinin Kurum tarafından tamamlanması,

* İlaç firmalarınca, kamu kurum ıskontoları ile ilgili eczacıların iş yükünü artıran farklı sistemler uygulanmasından vazgeçilmesi ve bu konunun ilaç firmaları ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında çözümlenmesi,

* Deprem bölgesindeki meslektaşlarımızca SGK protokolü kapsamında % 0 ıskonto uygulanması ve bu meslektaşlarımıza Reçete Başı Hizmet Bedelinin en yüksek baremden uygulanması; Deprem bölgesinde kalarak ilaç ve eczacılık faaliyetini devam ettiren meslektaşlarımızın, bu bölgede nüfus azalmasına bağlı olarak reçete sayısındaki düşüş nedeniyle, SGK ödemelerinin 30 gün erken ödenerek desteklenmesi,

* Majistral Tarifemizin, Medula’da güncel fiyatlara uygun şekilde güncellenmesi; majistral reçete karşılanmasında, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen 500 TL lik üst limitin güncel koşullara göre yükseltilmesi; enjektör, iğne ucu, şeker ölçüm stripleri ve eczaneler tarafından karşılanan medikal malzemeler için uygulanan fiyatlarda güncelleme yapılması,

* Sosyal Güvenlik Kurumu protokolü kapsamında, diyaliz reçetelerinin de kan ürünü reçetelerinde olduğu gibi erken ödenmesi,

* İlaç tesliminin Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki sigortalılara serbest eczanelerimizce ilaç teslim süreçleri ve sonrasında yaşanan sorunların çözümüne yönelik ortaklaştıracağımız bir sistemin hayata geçirilmesine yönelik çalışma yapılması,

* Sosyal Güvenlik Kurumunda görev yapan meslektaşlarımızın özlük haklarının korunması ve düzenleme yapılması

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat