ENTERAL BESLENME ÜRÜNLERİ- MAMALAR-1

Sevgili meslektaşlarım,

Herhangi bir nedenle doğal yolla beslenmesi mümkün olmayan veya yetersiz beslenme sonucu malnutrisyon gelişmiş hastaların besin desteğine ihtiyacı olduğu durumlara ait reçeteler, hemen hemen tümünüzün sıklıkla karşılaştığı reçete gurubudur.

Bu hafta Enteral Beslenme reçetelerini karşılarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini  konu etmek istiyorum.

Konuyu önemsememdeki amaç, SUT’un birçok kez değişmesi, MEDULAnın bu gurup reçetelerde hataya açık unsurlar taşıyor olması ve kesinti haberlerinin ardı arkasının gelmemesi.

En sık kesinti nedenleri olarak karşımıza çıkanlar:

-        Reçetede yazan mama dozunun raporda belirtilen günlük kalori ihtiyacını aşması

-         Reçetede yazan mamanın raporla eşleşmemesi (Örneğin raporda Fresubin Fibre yazılmış olmasına rağmen Fresubin Energy verilmesi)

-        Malnutrisyon aranması gereken durumlarda malnutrisyonun raporda belirtilmemiş olması

-        Katılım paylı-katılım paysız seçiminde yanlışlar

-        Özellikle çocuk mamalarında hastanın yaşının tutmaması (İlk 2 yaşta kullanılması gereken mamanın, 2 yaşını geçen hastaya verilmeye devam edilmesi)

-        Hastanın sağlık koşullarının mama almaya uygun olmaması (Obezite cerrahisi sonrası, istemli kilo kaybına mama verilmesi)

 

Konuyu iki ana başlık altında inceleyeceğiz:

1) YETİŞKİN MAMALARI

-Malnutrisyon koşulu aranan hastalar

- Malnutrisyon koşulu aranmaksızın mama kullanan hastalar

2) ÇOCUK MAMALARI

- İnek sütü allerjisi ile 2 yaşına kadar mama kullanan hastalar

- Diğer kronik hastalıklarda mama alabilecek çocuk hastalar.

Konu çok uzun olduğu için bugün yalnızca Yetişkin mamalarını ele alalım.

Öncelikle SUT maddesine bir göz atalım:

SUT 4.2.8.A ENTERAL BESLENME ÜRÜNLERİ

          (1) Yatan hastalar dışında, herhangi bir nedenle malnütrisyon gelişmiş hastalarda enteral beslenme ürünleri verilir. Ancak doğuştan metabolik hastalığı olanlarda, kanser hastalarında, kistik fibroziste, crohn hastalarında, yanık hastalarında veya orogastrik sonda/ nazogastrik sonda/ nazoenterik sonda veya gastrostomi/ jejunostomi ile beslenen hastalarda aşağıda belirtilen malnütrisyon koşulları aranmaz. Uzman hekimlerce düzenlenen 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.

         (2) Raporda, beslenme ürününün adı, günlük kalori ihtiyacı ve buna göre belirlenen günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek en fazla 30 günlük dozda reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. 

         (3)  Malnütrisyon tanımı raporda belirtilmek kaydıyla;

              a) Erişkinlerde; 

               Son 3 ayda ağırlığında %10 ve daha fazla istemsiz kilo kaybı olanlar (Diyetetik tedaviler ve/veya obezite cerrahisi sonucu oluşan kilo kayıpları istemli olarak değerlendirilir.) veya

          1) “Subjektif global değerlendirme kategorisi” C veya D olanlar (Ek: RG-04/09/2019- 30878/ 17 md. Yürürlük: 12/09/2019) (Diyetetik tedaviler ve/veya obezite cerrahisi sonucu oluşan kilo kayıpları istemli kilo kaybı olarak değerlendirilir.)

 

MALNUTRİSYON KOŞULU ARANMAYACAK RAPOR KODLARI

02.00 Kanser Tüm C kodları ile (D00-D48.9) arasındaki kodlarda malnutrisyon koşulu aranmaz.  

06.06 İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları Sadece K50 de malnutrisyon koşulu aranmaz.

06.07 Kronik Karaciğer Hastalıkları  Sadece K72 ve K74 ve alt kodlarında malnutrisyon koşulu aranmaz.

06.08 Koroziv Gastrointestinal Yanıklar (T28.0-T28.7) tüm kodlarda malnutrisyon koşulu aranmaz.

08.01Kan Hastalıkları  C81, C81.0, C81.1, C81.2, C81.3, C81.7, C81.9, C82, C82.0, C82.1, C82.2, C82.7, C82.9, C83, C83.0, C83.1, C83.2, C83.3, C83.4, C83.5, C83.6, C83.7, C83.8, C83.9, C84, C84.1, C84.2, C84.3, C84.4, C84.5, C85, C85.0, C85.1, C85.7, C85.9, C88.1, C88.2, C90, C90.0, C90.1, C90.2, C91, C91.0, C91.1, C91.2, C91.3, C91.4, C91.5, C91.7, C91.9, C92, C92.0, C92.1, C92.2, C92.3, C92.4, C92.5, C92.7, C92.9, C93, C93.0, C93.1, C93.2, C93.7, C93.9, C94, C94.0, C94.1, C94.2, C94.3, C94.4, C94.5, C94.7, C95, C95.0, C95.1, C95.2, C95.7, C95.9, D46, D46.0, D46.1, D46.2, D46.3, D46.4, D46.7, D46.9 kodlarında malnütrisyon koşulları aranmaz.

15.04 - Dogustan Metabolik ve Kalitsal Hastaliklar ve Bagirsak Operasyonundan Dolayi Olusan Malabsorbsiyonlar ve Malnutrisyonlar  K91.2, G71.0, E70.0, E70.1,E70.2, E70.8, E70.9, (E71.0-E72.9), ( E74.0-E74.8), (E75.0-E79.9), (E80.0-E80.2), E88.1, E88.8  Kodlarında malnutrisyon koşulu aranmaz.

15.04.1.  MNGIE (Mitokondriyal Nörogastrointestinal Ensefalomiyelopati)  E88.8 Kodunda Malnutrisyon koşulu aranmaz.

15.05 - Kistik Fibrozis (Mukovizidozis) E84 tüm alt kodlarında malnutrisyon koşulu aranmaz.

15.14 - Pierre Robin Sendromu Q87.0 Malnutrisyon koşulu aranmaz.

15.15 - Gastrostomi Durumu  Z93.1, Z93.4 Kodlarında malnutrisyon koşulu aranmaz.

Aşağıdaki tabloda, hem Hasta Katılım Payı Muafiyeti, hem de Malnutrisyon koşullarını sizler için özetlemeye çalıştım:

 

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAFİYET (Ek4/D) LİSTESİ ve MALNUTRİSYON KOŞULU

 

MAMA REÇETESİ KARŞILARKEN NELERE DİKKAT EDECEĞİZ

Öncelikle, bu haftaki konumuzun 18 yaş üzeri yetişkin hastalara verilecek mamalar olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

-        Raporun 3 uzman hekim onaylı Sağlık Kurulu Raporu olması gerekiyor.

-         Raporda hastanın kullanacağı beslenme ürününün ticari adı mutlaka yer almalı. Aromalar yer almasa da olur, ancak ... Plus, Fiber, Energy gibi farklı formların mutlaka ifade edilmiş olması, reçetenin rapor ile uyumlu formun yazılmış olmasına dikkat etmeliyiz.

-        Raporda hastanın günlük kalori ihtiyacı mutlaka belirtilmiş olmalı. Karşılayacağımız reçetedeki mamaların günlük kalori ihtiyacını aşmamasına dikkat etmeliyiz.

-        Raporda Tedavi Şeması bulunmalıdır.

-        Raporda birden fazla beslenme ürünü varsa, veya, hastanın birden fazla mama raporu mevcutsa, aynı reçetede veya farklı reçetelerle karşılanan mamaların toplam kalorisinin günlük kalori ihtiyacını aşmadığını mutlaka kontrol etmeliyiz.

-        Maksimum 1 aylık dozda mama reçete edilebilir.

-        Reçetede yazan mamanın ticari isminin rapordaki ile eşleşmesi genel kaidedir. Aromalar değişken olabilir.

Bir sonraki yazımda, 18 yaş altı enteral beslenme ürünü kullanacak hastaların SUT yorumlarını ele alacağız.

Tüm mama kullanan hastalarımıza acil şifa ve reçete karşılayan meslektaşlarıma kesintisiz, sorunsuz günler diliyorum.

Sağlıcakla kalın.

 

Ecz. Zeynep Aynur Akyol

 

HOŞGELDİN 2020

 

Kaynaklar: TEB Rp, MEDULA ilaç kartları, Raporkontrol programı, Güncel SUT

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat