Prof. Dr. İsmail Üstel

ECZACILIK: “YENİ TAS, YENİ HAMAM” GEREKEN MESLEK…

Eczacılık Mesleği… Kökleri binlerce yıl öncesine uzanan, Gelişmiş Ülkeler’de sürekli evrimlenen bir meslek… Küresel ölçekte; sağlık hizmetlerine katma değer katan, gelişen, güçlenen, öğrenen, kendini kesintisiz güncelleyen, her zaman yenileyen, mükemmellik yolculuğunda yol almakta olan bir meslek…

Ne ki; Eczacılık Mesleği’nin Türkiyemiz’deki durumu, “iç açıcı” olmaktan çok, “iç karartıcı” bir rotada yoluna devam etmektedir.

Hani, bir deyiş vardır: “Eski Tas, Eski Hamam”. İşte; Eczacılık Mesleği’nin Ülkemiz’de “Çizmekte Olduğu Tablo” da, ne yazık ki, aynen böyle:

Durağan, rehavete kapılmış, firsat ve risk yönetiminde geçer not alamayan, kriz yönetiminde gündemi belirleyemeyen, paydaş ilişkilerinde etkili olamayan, kendini kanıtlamakta zaman kaybeden, geçmişten ders almakta acemilik çeken,

geleceği tasarlamakta yetersiz kalan, sürdürülebilirlik bağlamında yerinde sayan, dayanıklılık açılımında bütünlemeye kalan, öğrenilmiş çaresizlik olgusunun eşiğine gelmiş olan bir Eczacılık Mesleği… Geçerli ve gerçekçi çözüm adımlarını bir türlü atamayan, uygulanabilir ve sonuç alabilen atılımları bir türlü yapamayan bir meslek…   

Peki, bu “Sorun Yumağı”nın çözümü var mıdır?

Evet, var. Kuşkusuz, var. Kesinlikle, var!..

Stratejik düşünme, sağduyu, stres yönetimi ve sabır gerektiren; uzun, ince

bir yoldur bu “Sorun Yumağı”nın çözümü...

Çözüm Yol Haritası

İlk Adım, Kaynak (Kök) Sorun Analizi”dir.

İkinci Adım, bu Kaynak (Kök) Sorunlar’ın “Kanıt’a Dayalı Önceliklenmesi”dir.

Üçüncü Adım, “Öngörüler” ve “Senaryolar” izdüşümünde tasarlanacak olan,  “Müzakere” ve “Uzlaşma” tabanlı, “Çevik” ve “Esnek” karakterdeki “Stratejiler”dir.

Dördüncü Adım, Dünya’daki “Başarılı Örnekler’den Esinlenme ve Uyarlama”dır (Benchmarking = Kıyaslama).  

Beşinci Adım ise, “Gerçekçi Çözüm Eylem Planlaması”dır.

Çözümün Olmazsa Olmaz’ı, “İnovasyon”dur.

Eczacılık Eğitimi’nden, Eczacılık Hizmetleri’ne; Eczacılık İmaj - İtibar Yönetimi’nden, Paydaşlar ile Müzakere Teknikleri’ne yayılan Spektrum’da; “Kalıp Ötesi (Yaratıcı) - Yenilikçi Düşünce’nin Değer’e Dönüştürülmesi”dir, yani. Eczacılık Mesleği’nin Türkiyemiz’de de “Kendini Yineleyen Değil, Yenileyen Meslek” olabilmesi ve öyle kalabilmesi, ancak İnovasyon’un “Kaldıraç Etkisi” ile olasıdır.

Çözümün Ön Koşul’u ise, “Liderlik Sermayesi”dir.

Eczacılık Mesleği’nin Ülkemiz’deki Temel Taşları’nı ve Taşıyıcı Sütunları’nı ‘Uyandıracak’, ‘Ufka Yönlendirecek’, “Doğru Zamanda ve Yeterli Dozda Harekete Geçirecek” olan “Liderlik Enerjisi”dir, başka bir anlatımla.

İş, İşten Geçmeden…

21. Yüzyıl’ın yaklaşık dörtte biri “Geçmiş Zaman” oldu bile…

Eczacılık Mesleği’ne “Yeni Tas, Yeni Hamam” gerekiyor. Mesleğin her ekseninde “360 Derece Değişim - Dönüşüm”, kaçınılmaz bir ‘Ödev’ artık;

diğer bir söylemle. Bu; bir gereklilik değil, bir zorunluluk!..

“360 Derece Değişim - Dönüşüm”, kendiliğinden oluşmaz. “Liderlik Enerjisi” ile yönetilmesi gereklidir.

“360 Derece Değişim - Dönüşüm” gündeme geldiğinde, ortaya üç karakteristik “Tutum ve Davranış” çıkmaktadır: “Sahiplenenler - Seyirciler - ‘Sabotaj’cılar”. “360 Derece Değişim - Dönüşüm”, ancak “Sahiplenenler”in ağırlıkta olması durumunda ‘sancısız’ gerçekleşebilir.  

“Böyle Gelmiş, Böyle Gidecek” olursa; Eczacılık Mesleği’nin Türkiyemiz’deki konumu, “Ufku Daralan ve Kararan Meslekler” arasında yer alacaktır, korkarım ki!..

Bugünden Tezi Yok!

Daha fazla gecikmeden, “Ortak Akıl - Ortak Payda” anlayışıyla yola çıkalım.

Bir “(e-)Arama Konferansı” ile “Kontak Anahtarı’nı Çevirmemiz”, akılcı olacaktır. Böylece, “Yeni Tas, Yeni Hamam” yaklaşımının çerçevesi -bütüncül biçimde- çizilmiş olacaktır.

En Önemlisi, Sizin Rolünüz:

“Ben, Ne Yapabilirim ki?” demeyiniz, “Tribün’den Saha’ya İniniz!” lütfen.

Gün; aldırmazlık, ‘bana ne’cilik, üşenme, bezme, yılma, tükenme günü değil!..

Bölge Odanız’ın Sayın Başkanı, mezun olmuş olduğunuz Eczacılık Fakültesi’nin Sayın Dekanı ve Sayın Öğretim Üyeleri, üyesi bulunduğunuz Meslek STKları’nın Sayın Yöneticileri, katılmış olduğunuz Meslek Platformları’nın Gönüllüleri ile iletişime geçiniz. “Söylem’den Eylem’e Geçmeleri” konusunda kendilerinde “Farkındalık ve Duyarlılık” oluşturunuz.

Unutmayınız ki; “PR (Paydaşlarla İlişkiler) ve Lobicilik Yönetimi Takım Çantası”nın en etkili ve verimli araçlarından biri de, “Etkililer’i Etkilemek”tir.

“Yeni Tas, Yeni Hamam” yolculuğunda; hepinize, hepimize iyi yolculuklar.

Prof. Dr. İsmail Üstel Ph.D., MBA

Eczacılık İşletmeciliği Öğretim Üyesi

Saygılı Sevgilerle.

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat