Normalde % 20 olan kurumlar vergisi oranı iki yıldır % 22 olarak uygulanmaktaydı.2021 yılında eğer bir değişiklik olmazsa tekrar % 20 oranında uygulanmaya devam edecekti fakat çıkan bu kanunla

2021 yılı için % 25

2022 yılı için ise % 23

oranında uygulanacaktır. Geçtiğimiz günlerde G-20 ülkelerinin maliye bakanlarının yaptıkları toplantılarda ele alınan kurumlar vergisi oranı hemen her ülkede yükseltildi. Pandemi sürecinde verilen destekleri finanse etmek için çareyi kurumlar vergisinin yükseltilmesinde buldular. Gelişmiş ülkeler için belki yapılabilecek bir uygulama. Çünkü gelişmiş ülkeler Covid-19 sürecinde vatandaşlarına milli gelirlerinin % 12,7 oranında destekte bulundu. Ülkemizde ise bu oran % 1,1’dir.

 

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/fadilkocak/032/

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat