Bazı “iç çekişler” de olmasa neredeyse bir ölü sessizliğindeyiz…

Covid- 19 salgını hafif bir sakinlemenin ardından yeniden alevlendi…

Sağlık Bakanı, “birinci dalganın ikinci pikindeyiz” dedi.

Bazı bilim insanlarımıza göre ise “salgın kontrolden çıktı”.

Önümüzdeki Sonbahar ve Kış ayları için öngörülen senaryolar çok kötü…

Öyle diyorlar, ciddiye alınması gereken insanlar.

***

Türk Tabipleri Birliği, Tabip Odaları, diğer Sağlık Meslek Örgütleri hem halk sağlığı adına hem de üyeleri adına, sağlık çalışanları için feryat ediyorlar…

Adeta “avazları çıktığı kadar” bağırıyorlar!

Sürekli uyarıyorlar, yol gösteriyorlar, öfkeleniyorlar, hatta yalvarıyorlar…

Bir tek bizde “ses yok”…

Türk Eczacıları Birliği’ nde, eczacı odalarında, eczacı meslek örgütlerinde, eczacılarda “ses, nefes” yok…

E hani biz, “en ön cephede savaşıyorduk”…

E hani biz, “halk sağlığının yılmaz neferleriydik”…

E hani biz, “birinci basamak sağlık çalışanlarıydık”…

E hani biz, “ülkenin en güçlü, sözü en çok dinlenen sağlık meslek örgütüydük”…

E hani biz, “toplum sağlığını her şeyden üstün tutardık”…

E o zaman hani neredeyiz?

Yazılı, sözlü, ulusal, yerel basın filan…

Hiçbir yerde yokuz!

Biz, TV’ lerde neden yokuz?

Nerede bizim sözümüz, gücümüz, birikimimiz, insanlarımız, yöneticilerimiz…

Nerede?

Siyasi otoriteye, Sağlık Bakanlığı’ na, halka, kamuya, dünyaya söyleyecek iki çift sözümüz yok mu?

ECZACILAR NEREDE?

ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ…

BENİM GÜÇLÜ ÖRGÜTÜM, NEREDESİN?

"BİZİM" BİLİM İNSANLARIMIZ NERELERDESİNİZ?

İnsanlar acı çekiyorlar, insanlarımız, hekimlerimiz, eczacılarımız, sağlık çalışanlarımız ölüyorlar!..

Ö-lü-yo-ruz!

Var mı daha ötesi?

Bekledik ki, hiç olmazsa daha yeni yapılan Bölgelerarası Toplantı’ dan güçlü bir ses çıkar…

O da olmadı.

İnsanlığın “acı tarihi” yazılırken “siz nerelerdeydiniz?” demeyecekler mi bize?

Sahi, dostlar, sevgili arkadaşlar, kıymetli meslektaşlarım…

Bu feryad ü figan içinde biz niye yokuz?

Avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum!

 

İLETİŞİM İÇİN:

h.gencosmanoglu@eczacininsesi.com

gencosmanogluhakan@gmail.com

https://www.facebook.com/HakanGencosmanogluDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat