Ecz. Ertan ÇİFTÇİ, Ayak İzleri'nde yazdı.

Yönetim sürecinin bir parçası olan örgütlenme, yerleşik düzene geçilmesinden itibaren insanlık tarihinin her aşamasında ortaya çıkmış bir kavramdır ve süreklilik arz eden etkinliktir.

Mesleğin sosyal bir kavram olarak gelişmesi her ne kadar kapitalizmin gelişim süreci ile doğrudan ilişkilendirilse de yaşadığımız topraklarda “Ahilik” olarak isimlendirilen, 13.ncü yüzyılda ortaya çıkan “esnaf dayanışma teşkilatı”nın varlığı bilinmektedir.

Ülkemizde Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları anayasal düzlemde ilk kez 1961 Anayasasında yer almış, ardından daha detaylı bir şekilde 1982 Anayasasının 135.nci maddesinde şekillendirilmiştir.

Yazının devamını okumak için linke tıklayınız.

https://www.eczacininsesi.com/ayak-izleri-detay.php?id=220

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat