Ecz. Süleyman ARSLANTÜRK

“Adaletin bu mu dünya?” Diye adaletten yakınan çok oluyor da konuya katkı yapan az bulunuyor.

30 kadar öğretim üyesi Prof Dr Göknur YALIM (AKTAY) editörlüğü ve öncülüğünde “ADLİ ECZACILIK” Kitabı hazırlamışlar. Adli eczacılığın birçok bilim dalından beslenen bir uzmanlık alanı olduğunu, zamanla uzman araştırmacıların katkılarıyla kitabın, konunun zenginleşeceğini vurgulamışlar, on sekiz yıllık bir emek, birikim, araştırma ve işbirliğinin ürünü olan kitabın amacına ulaşmasını dilemişler.

1953 yılında yasalaşan 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Yasasının akla ,bilime, ekonomiye, yasaya karşı uygulamaları, yasadan güç alan etik bozuklukların yaygınlığı eczacıyı, eczaneyi olumsuz etkiledi.

2012 yılında acele, hesapsız kitapsız yapılan yasa düzenlemesi de hızla çoğalan yeni eczacılara ve öncekilere bir derman olamadı.

Günden güne artan eczacı mutsuzluğu için memleket ve meslek politikacıları, TEB, eczacı eğitim kurumları, eczacı odaları, eczacılar uzmanlaşmayı teşvik ederek eczane içinde veya dışında yeni alanlar açmayı başaramadılar. Yeni eczacılar bu dar geçitten geçmeye çalışırken bir de yeterli eğitim verme şansı olmayan yeni eczacılık fakülteleri art arda açılınca yeni eczacı alanları açılması acilleşti.

Adli Eczacılık Kitabı umarım:

-Bir kaynak kitap olduğu gibi eczacı alanı açmak için de bir mum olabilir.

-Diğer eczacılık bilim dallarında da benzer veya daha değerli çalışmalara esin ve neden olabilir.

-Gelişen bilim ve teknolojiye göre de değişecek olan eczacılık mesleğine ufuk, yön açabilir.

-Eczacılık bilimleri için, eczacılık pratiği için, eczacılık mesleği ve eczacı için pek çok kitaplar (roman, hikaye, oyun, deneme vb.) doğabilir, okunabilir.

-Bilim, meslek, eczane, eczacı daha yakından daha derinden tanınır.

-Toplumsal isteklere göre eczacılık, eczaneler tasarımlarla güncellenebilir, yenilenebilir hale getirilebilir.

-Yan dallarla, ek çalışmalarla bilim iletişimcisi, sağlık gazetecisi, sağlık yazarı da doğabilir.

-Biyoloji, kimya, iletişim, sağlık, sosyal, teknoloji ve tıp alanlarındaki gelişmeler eczacılara uzmanlık kazandırma, alan açma nedeni olur.

Atılacak adımları kolaylaştıran kitaplar, kutsal kitaplar hariç kültürümüze biraz yabancı düştü.

Destan, masal, hafızlık, saz, söz çok hoşumuza gittiği halde yaşam kitapları ile aramız nedense pek hoş değil.

xxx

1967 yılında 15 eczaneli Denizli’de staj yapıyordum (Pamukkale Eczanesi). Anadolu illerinde iş yerleri öğleye kadar çok yoğun olur, akşam üzeri eczacılar komşu eczanede toplanınca çalışanlar da başka bir eczanede toplanıverirdi. İşte öyle bir toplantıda eczane çalışanları eczacıların yeteneklerini yani ne kadar çok satışlar yaptıklarını hareketli hareketli anlatırken, bir taraftan da bana örtülü ders verirlerken lafı birisi bitirmeden öteki alırdı. Birisi bir eczacıyı anlatmaya başlayınca öbürü hemen atıldı ve lafını kesti. “Boşver onu yav, o hiçbir şey bilmez ve yapmaz, sadece kitap okur…”

xxx

Eğitimin, eczacı ve eczanelerin tüm bileşenleri ile günümüze ve geleceğimize uyumu için kendini  güncellemesi, ufkunu açması kaçınılmaz olduğu herkesçe bilinmekte kabulenilmekte ise de çoğunluğumuz tarafından neye, nereden, nasıl başlayacağımız belirlenip çalışmaya başlayamamaktayız.

Eczacılık eğitimi, eczacı, eczane için değişik alanlarda değişik kıpırtılar var. Bu hareketlilik yeterli enerji toplayıp verimli hale gelemedi şimdilik.

Olumsuzluklar doymuş noktasına yaklaşmış olabilir. Birdenbire çalışmalara başlayıp sağlıklı, kaliteli, keyifli yaşama ayak uydurabilen yeni yön ve yollar bulabiliriz.

Bütün bu işler için öğrenciler ve yeni eczacılar başrolde oynamaya hazır ve istekli olmalıdırlar.

Hiç de zor değil, eczaneden daha keyifli, daha sağlıklı da olabilir.

ADLİ ECZACILIK KİTABI severek, hakkı verilerek okuna, öğrenci ve yeni eczacılara bir başlangıç, bir fırsat, bir öncü, bir mum, bir ufuk, bir umut ola…Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat